Dyktig foredragsholder som forteller en historie som får deg til å reflektere, og som setter ting i perspektiv når du grubler over egne problemer versus utfordringer.

Thomas Hveberg, Økonomidirektør - Bravida Norge AS


Bjørnars historie og målrettede arbeid som toppidrettsutøver er imponerende og engasjerende. Foredragene er til ettertanke, motiverende og fremlagt på en profesjonell måte.

Egil Aaltvedt - Aaltvedt SteinFantastisk foredrag hvor alle ble bergtatt.

Nina Myhre, Seniorprosjektleder - JCP NordicDet var inspirerende, god presentasjon.

Hallvard Pedersen, Butikkeier - Extra Mosserød


Det var et veldig godt foredrag som passet godt til oss. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på foredraget fra salen. Bjørnar er en flink og inspirerende formidler. Han svarte godt på spørsmål fra salen, og hadde god kontakt med publikum. Tusen takk for et godt foredrag!

Stine Mari Nytun Leirdal, Prosjektleder - Unge funksjonshemmede


I forbindelse med vårt arrangement ”Medarbeiderdagene 2009” hadde vi den store gleden av å høre foredrag med Bjørnar. Temaet for arrangementet (Choose your attitude) var i forkant svært førende for hva vi ønsket at foredragsholderne skulle fokusere på. I den sammenheng var det ingen tvil om at Bjørnar med sitt foredrag, traff spikeren på hodet. Det var et bunn ærlig og lite sminket fortelling som fikk publikum (ansatte i våre MAXBO varehus) til å sitte som fjetret i 30 minutter.

Aagot Benterud, marketingsansvarlig - Maxbo Stormarked


Bjørnar holdt sitt foredrag ”Motvind er til for å seiles i” for oss i Kulturdepartementet på et allmøte. Dette var startskuddet for departementets Utviklingsprogram. Intensjonen var å gi de ansatte en god opplevelse – litt påfyll og ballast, noe de kan ta med seg inn i det arbeidet vi skal i gang med. Litt inspirasjon til å ta i et ekstra tak og til å se mulighetene framfor begrensningene. ”Vi får til det vi vil få til.” Og en som har erfaring med nettopp det, er Bjørnar, så det var godt å få noen tips fra ham. Allmøtet var for de ansatte i Kulturdepartementet. Statsråd Anniken Huitfeldt og hennes statssekretær og politiske rådgiver var også til stede. Det var bred enighet i etterkant om at dette hadde vært en god og lærerik opplevelse – en fin påminnelse om hva som egentlig betyr noe, både i privatlivet og i arbeidssituasjonen. Alt i alt: en nyttig tankevekker – presentert på en glitrende måte – av en flott idrettsutøver og person!

Hilde Oftedal, prosjektleder Utviklingsprogrammet - Kulturdepartementet